Mendelova interaktivní škola genetiky

Testování účinnosti a mechanismu účinku protinádorových látek na buněčných liniích je důležitým odvětvím dnešní nádorové biologie. Během týdenní stáže se student seznámí se základním vybavením molekulárně-biologické laboratoře a laboratoře pro kultivaci buněčných kultur, s metodami kultivace buněčných kultur jako pasážování, zamražování buněk do tekutého dusíku a zásadami práce ve sterilním prostředí. Dále se dozví o nejběžnějších mechanismech účinku protinádorových látek a metodách používaných pro stanovení jejich účinnosti. Budou mu předvedeny nebo případně bude asistovat u provedení vybraných metod pro stanovení podílu živých a mrtvých buněk v testovaných vzorcích jako barvení živých buněk a jejich analýza ve světelném mikroskopu, fixování buněk, následné barvení nukleových kyselin a stanovení morfologie buněčných jader ve fluorescenčním mikroskopu, stanovení viability buněk pomocí průtokového cytometru, či příprava buněčného lyzátu pro proteinovou gelovou elektroforézu a následná detekce cílových proteinů pomocí protilátek.

Mgr. Jančeková Blanka

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka