Mendelova interaktivní škola genetiky

Mendelova vědecko-výzkumná škola (MVŠ)

MVŠ zve studenty k zapojení přímo do vědecké činnosti. MVŠ je již fungujícím projektem založeným na hands-on experience studentů přímo na pracovištích vědy a výzkumu. V jarním semestru je k výročí Dne DNA nabízen cyklus Odpoledne s DNA, v podzimním u příležitosti udělování nobelových cen cyklus Nobelovská výročí a věda v akci. Součástí je každoroční organizace populárně-vědeckých konferencí Mendel Forum. V roce 2014/2015 je tato činnost rozšířena o stáže a workshopy.

  • Věda v akci (Odpoledne s DNA, Nobelovská výročí)
  • Mendel Forum
  • Stáže na pracovištích VaV

Seznam stáží:


Vyšetření mladých krevních destiček, mikroskopicky i automatickým analyzátorem

Vedoucí: Bc. Bačíková Ladislava (Masarykův onkologický ústav)

Registrace na stáž


Kuře – výborný model pro studium embryonálního vývoje

Vedoucí: Mgr. Celá Petra (Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

Registrace na stáž


Uplatnění plazů (chameleona, anolise a krajty) ve výzkumu upevnění zubů

Vedoucí: MVDr. Dosedělová Hana (Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

Registrace na stáž


Aplikované metody molekulární genetiky na živočišných objektech

Vedoucí: Ing. Horecký Čeněk (Mendelova univerzita, Agronomická fakulta)

Registrace na stáž


Kultivace nádorových buněčných linií a metody pro stanovení účinností protinádorových látek

Vedoucí: Mgr. Jančeková Blanka (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie)

Registrace na stáž


Testování látek pro potencionální použití v nádorové terapii

Vedoucí: Mgr. Nehybová Tereza (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie)

Registrace na stáž


Vývoj končetin – jak si vypěstovat chrupavku „in vitro"

Vedoucí: Mgr. Oralová Veronika (Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

Registrace na stáž


Vliv farmakogenetiky na metabolismus protinádorových léčiv

Vedoucí: Mgr. Pilátová Kateřina (Masarykův onkologický ústav)

Registrace na stáž


Myší zub – od vývojových procesů ke tkáňovému inženýrství

Vedoucí: Mgr. Švandová Eva (Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

Registrace na stáž


Molekulární biologie chlupových folikulů – co o nich víme a co můžeme zjistit?

Vedoucí: Mgr. Veselá Barbora (Akademie věd České republiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky)

Registrace na stáž

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka