Mendelova interaktivní škola genetiky

Projekt má za cíl připravení intelektuálního prostoru, lidských zdrojů a zázemí pro rozvoj vzdělávání a aktivit směřujících k popularizaci a šíření vědeckých výsledků v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti biologie se zaměřením na genetiku.
Kromě prostoru laboratoří vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí bude škola působit v nově vytvořeném návštěvnickém centru Mendelianum - atraktivní svět genetiky. Důležitou součástí Mendelovy školy bude její mobilní forma umožňující bezprostřední vstup VaV přímo do SŠ. Simultánně budou realizovány aktivity směřující k popularizaci VaV, a to na úrovni přípravy a realizace opakujících se vzdělávacích a volnočasových aktivit, stáží a workshopů cílové skupiny a vytváření výukových materiálů využitelných zejména v badatelsky orientované výuce na SŠ. Kromě vytváření funkčních sítí spolupracujících institucí se SŠ pro zahájení a udržení dlouhodobé spolupráce je dalším cílem projektu uvedení školy do mezinárodního kontextu a distanční formy prostřednictvím e-learningu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka