Mendelova interaktivní škola genetiky

Trombocyty vznikají z megakaryocytů odštěpováním malých buněčných fragmentů, které jsou následně uvolňovány do krevního řečiště. Tyto mladé, nezralé trombocyty jsou větší než zralé destičky a obsahují velké množství RNA, jež má po vhodném obarvení pod mikroskopem síťovitou strukturu.
Na některých hematologických analyzátorech lze měřit pomocí speciálního softwaru tzv. frakci nezralých trombocytů (IPF). Po chemoterapii, léčbě ozařováním, transplantaci kmenových buněk nebo kostní dřeně jistou dobu trvá, než je kostní dřeň opět schopna vytvářet destičky v dostatečném množství. Pomocí měření IPF lze zjistit, zda se tvorba destiček v kostní dřeni již znovu obnovila.
Student se seznámí s technikou nátěru periferní krve, způsobem obarvení krevního nátěru roztoky May-Grünwald a Giemsa-Romanowski, mikroskopickým hodnocením trombocytů a následně s principy měření krevních destiček a frakce mladých trombocytů na hematologickém analyzátoru. Úkolem stáže bude také srovnání hodnot IPF u zdravých a onkologicky nemocných, u kterých se předpokládá útlum kostní dřeně.

Bc. Bačíková Ladislava

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka