Mendelova interaktivní škola genetiky

Většina obratlovců, s výjimkou savců, vyměňuje zuby během celého života. Ztracené nebo poškozené zuby jsou nahrazeny a nové zuby postupně přirůstají. Naproti tomu savci mění své zuby maximálně jednou za život, dočasné zuby jsou vyměněny za větší trvalé. S různým počtem generací zubů přímo souvisí i typ upevnění zubů k čelisti. U plazů nacházíme od úplné ankylózy zubu s čelistní kostí až po uložení zubů do kostních alveolů, které jsou doplněny periodontálním aparátem obdobným jako u savců.
Vývojové procesy, které se podílejí na různých způsobech uchycení zubů ke kosti nebyly dosud objasněny.
Student se zapojí do s provádění imunohistochemické detekce sledovaných molekul a seznámí se s postupem úprav standardních protokolů na plazí model (chameleon, anolis, krajta). Dále budou provedeny imunofluorescenční detekce včetně pořizování fotografického záznamu, srovnávání morfologických poměrů u plazích modelů a vyhodnocování dat získaných mikropočítačovou tomografií a laserovou ablací.

MVDr. Dosedělová Hana

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka