Mendelova interaktivní škola genetiky

Kuřecí embryo je jedním z nejvyužívanějších modelů vývojové biologie. Je snadno přístupné pozorováním a manipulacím díky tomu, že jeho vývoj probíhá ve vajíčku. Embryo je možné ovlivnit například růstovými inhibitory a nechat dále vyvíjet v inkubátoru. Student se naučí rozpoznat jednotlivá vývojová stádia kuřecích embryí, pracovat s makroskopem, odebrat a zpracovat biologický materiál. Cílem práce bude aplikace kyseliny retinové do základů končetin a obličeje. Kyselina retinová patří k významným morfogenům a hraje klíčovou roli během embryogeneze. Přesto se řadí k teratogenům, což jsou látky, které mohou narušit embryonální vývoj. K tomu dochází například při nadměrném příjmu těchto látek během těhotenství, respektive u ptáků během jejich vývoje ve vajíčku. Embrya po aplikaci kyseliny retinové budou v několika časových intervalech odebrána, zhodnocena a bude pořízena fotodokumentace.

Mgr. Celá Petra

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka