Mendelova interaktivní škola genetiky

Lidská dentice hraje významnou úlohu během přijímání potravy a správné artikulace, zároveň jde o důležitý estetický faktor. Přestože ztráta zubu nepředstavuje pro člověka život ohrožující událost, významně ovlivňuje jeho komfort. Kultivace zubních tkání v laboratorních podmínkách je tedy v současnosti výzvou tkáňového inženýrství. Nezbytnou podmínkou pro diferenciaci a kultivaci těchto tkání in vitro je porozumění komplexní síti molekulárních a buněčných interakcí ovlivňující vývoj in vivo. Jedním z hlavních systémů pro současný výzkum zubních tkání jsou myší moláry a řezáky. Přestože lidská a myší dentice se v mnohém odlišuje, obecné principy tvorby zubů umožňují interpolovat dosažené výsledky do humánní sféry.
Během stáže se student seznámí s morfologickými aspekty vývoje prvního myšího moláru. V první řadě se naučí rozpoznat vývojová stádia zubu, tkáně, které se na formování zubu podílejí, a seznámí se s klíčovými metodami, které jsou pro studium morfologie zubu využívány (příprava histologických vzorků, imunohistochemie, práce s mikroskopem a stereoskopem). Další práce bude zaměřena na studium molekulárních drah a založení orgánové kultury myšího moláru, která bude v průběhu stáže sledována následně vyhodnocena.

Mgr. Švandová Eva

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka