Mendelova interaktivní škola genetiky

Chlupové/vlasové folikuly jsou malé orgány, které zajišťují vznik zvířecí srsti, lidských vlasů a ochlupení. V embryonálním vývoji se chlupové folikuly zakládají jako ztluštění epidermis, která dále prorůstají do kůže. Během života organismu dochází k cyklickým změnám růstu folikulů, které jsou spojeny se změnami tvaru struktury i produkce samotného chlupu/vlasu.
Na vývoji a řízení cyklu chlupových folikulů se podílí mnoho různých faktorů a molekul. Zatímco u některých je jejich funkce známa, jiné ještě nejsou dostatečně zmapovány. Právě získání nových informací o molekulách zapojených v životním cyklu chlupových folikulů je jedním z klíčových aspektů výzkumu obnovy růstu vlasů. Vhodným modelových organismem pro studium chlupových folikulů je myš.
Během stáže se student seznámí s morfologií myších chlupových folikulů, naučí se rozeznat vývojová stádia a jednotlivé fáze růstového cyklu. Dále se zaměří na izolaci nukleových kyselin ze vzoru a detekci proteinů. Metodicky se student naučí pracovat s mikroskopem (světelným i fluorescenčním), vyzkouší si práci ve sterilních podmínkách a seznámí se s různými postupy vizualizace výsledků.

Mgr. Veselá Barbora

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/45.0037.

Copyright © 2021, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka